Hondenschool zuidlaren | Drenthe Logo

Algemene cursusvoorwaarden

 • Zorg ervoor dat u en de door u begeleide hond voldoende WA-verzekerd zijn. Informeer voor het starten met een cursus bij je verzekeringsagent of dit in uw lopende WA-verzekering is opgenomen.

 • Hondenschool Zuidlaren is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook toegebracht door u of uw hond aan derden – of door derden aan u of uw hond – voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door Hondenschool Zuidlaren.

 • De cursist verklaart dat de hond in goede gezondheid verkeert. Bij aanvang van de cursus, moet u het dierenpaspoort, uiteraard met daarin een geldige inenting of titerbepaling, laten zien aan uw instructeur. Sinds 2021 is een kennelhoest vaccinatie bij ons verplicht.

 • Het cursusgeld dient voor aanvang van de eerste les te worden voldaan (dient vooraf online te worden betaald).

 • Na uw aanmelding/betaling vind er geen restitutie meer plaats. Wij reserveren de cursus plek speciaal voor u en houden deze voor u vast.

 • Lessen die onverhoopt uitvallen en/of lessen die u niet bijwoont, worden niet gerestitueerd.

 • Hondenschool Zuidlaren kan niet garanderen dat een cursus met goed gevolg wordt afgesloten. Dat is immers niet alleen afhankelijk van de instructeur, maar nog veel meer van UW inzet tijdens en buiten de lessen.

 • De cursussen zijn gebaseerd op de methode van het belonen van het gewenste gedrag van de hond. Ruw gedrag (bv. slaan of schoppen) tegenover de honden wordt niet geaccepteerd. Na een eerste waarschuwing volgt onmiddellijke verwijdering uit de les en van het Hondenschool Zuidlaren terrein.

 • De cursussen worden verzorgd door Ilona Davids – Tent of aangesloten instructeurs die een groep vanaf de eerste les tot en de laatste les begeleiden. Behandel hen met respect zoals zij u met respect zullen behandelen.

 • Veel cursussen worden niet afgesloten met een examen.

 • Als u verhinderd bent om een les bij te wonen, dient u zich op de cursusdag uiterlijk vóór 12.00 uur af te melden bij uw instructeur. Indien u 3 lessen wegblijft, zonder u af te melden, behoudt Hondenschool Zuidlaren zich het recht voor om u de verdere toegang tot de cursus te ontzeggen. (het cursusgeld zal niet worden gerestitueerd).

 • Bij het missen van 3 lessen of meer kan de instructeur besluiten tot uitsluiting van deelname aan de cursus. Dit om te voorkomen dat de rest van de groep benadeeld wordt omdat een combinatie de lesstof onvoldoende beheerst of na langere afwezigheid onrust in de groep veroorzaakt.

 • Deelname van minderjarigen vanaf 12 jaar is toegestaan, mits de instructeur geen problemen verwacht, kijkend naar de kind-hond combinatie. De instructeur beslist over aanwezigheid van ouders tijdens de cursus of de training.

 • Uw hond dient een gewone halsband te dragen, dus géén wurgketting, slipketting of halfcheck. Voor eventuele andere toepassingen op het gebied van halsbanden, kunt u uw instructeur raadplegen.

 • Riemen dienen van stof of leer te zijn.

 • Zonder voorafgaande toestemming van de trainer(s) mag buiten de lessen geen gebruik worden gemaakt van de velden en het materiaal.

 • Niet roken, eten, drinken of bellen tijdens de les.

 • Indien een hond vernielingen aanricht dient de eigenaar de schade te vergoeden.

 • In principe gaan de trainingen ook bij slecht weer door. Bij vorst, hevige sneeuw- of regenval en/of onweer moeten de trainingen soms worden afgelast.

 • U ontvangt een bevestiging van de inschrijving door middel van een e-mail. In deze e-mail zijn de dag en aanvangstijdstip van de cursus vermeld. U ontvangt daarna géén schriftelijke uitnodiging meer.