Klachtenprocedure

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wél worden opgelost. Als je over iets ontevreden bent of als je van mening bent dat er in jouw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat héél graag van je.

Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. We willen er ook van leren voor de toekomst. Daarom stellen we het zeer op prijs als je ons hierover informeert.

Bespreek de klacht eerst

Wij houden niet van ontevreden klanten, dat zal je begrijpen. Daarom zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar mocht je onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan horen we dat heel graag van je. Bespreek je ontevredenheid liefst in een persoonlijk gesprek met je instructeur. Meestal is er gewoon een simpele oplossing en die bieden wij natuurlijk graag! Kom je er niet uit met de instructeur, neem dan contact op met de eigenaar van de hondenschool.

Officiële klacht indienen

Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Ben je nog steeds ontevreden? Dan kan je de klacht op het bijgevoegde formulier omschrijven en ter attentie van de eigenaar van de hondenschool versturen. Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

Wat doen wij met jouw klacht?

Na ontvangst van jouw klacht ontvangt je binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:
• een korte beschrijving van jouw klacht;
• hoe en wanneer wij jouw klacht onderzoeken;
• op welke termijn je naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

Verantwoordelijkheden rond behandeling

Aan de hand van het ingevulde klachtenformulier en het horen van de betrokkenen binnen onze organisatie vormen wij ons een zo goed mogelijk beeld van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat je gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven.

Indien je geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.

Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt je ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen.

Kom je er met ons niet uit?

Heb je een klacht over de kwaliteit of trainingsmethoden van één van onze instructeurs en komt je er met ons niet uit? Dan heb je ook de mogelijkheid om je  te wenden tot de SPPD (Stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen).